نام واحد : صنایع لبنی دوکا تهران

نام محصول : انواع دوغ

 • سریال مجوز : 1713438
 • شماره مجوز : 35172
 • تاریخ مجوز : 20/09/1378
 • کد محصول : 15201237
 • شرح محصول : دوغ گازدار
 • ظرفیت : 10,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%