نام واحد : صادق سیرجان نژاد گل خطمی

نام محصول : انجمادوبسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 1923516
 • شماره مجوز : 27982
 • تاریخ مجوز : 09/12/1384
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%