نام واحد : پارس ویتامین گل ویتامین رشد

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : شهرصنعتی...
 • تلفن شرکت : *****664
 • نشانی واحد : نظرآباد شهرصنعتی سپهرنظرآبادفازیک بیست متری کمربندی
 • تلفن واحد : *****664
 • مدیر : محمود رزاق دوست پورفرد
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی سپهر نظر آباد

نام محصول : ویفر

 • سریال مجوز : 1713450
 • شماره مجوز : 24524
 • تاریخ مجوز : 22/03/1374
 • کد محصول : 15411230
 • شرح محصول : ویفر
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%