نام واحد : بهاران پروتئین خراسان

نام محصول : پودرخون

 • سریال مجوز : 1923725
 • شماره مجوز : 10599
 • تاریخ مجوز : 16/01/1385
 • کد محصول : 15111812
 • شرح محصول : پودرخون
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 57%
  57%