نام واحد : صنایع شهداس

نام محصول : سایرفراورده های نشاسته گلوکز

 • سریال مجوز : 1924674
 • شماره مجوز : 16127
 • تاریخ مجوز : 18/03/1385
 • کد محصول : 15321310
 • شرح محصول : سایرفراورده های نشاسته [ گلوکز]
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 37%
  37%