نام واحد : قادر نجفی

نام محصول : کود خام گاوی

 • سریال مجوز : 200333000000
 • شماره مجوز : 8171/122
 • تاریخ مجوز : 01/06/1394
 • کد محصول : 121512325
 • شرح محصول : کود خام گاوی
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -121
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%