نام واحد : تعاونی کشاورزی گاوداران گناباد

نام محصول : خوراک اماده دام

 • سریال مجوز : 1925901
 • شماره مجوز : 27403
 • تاریخ مجوز : 22/05/1385
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%