نام واحد : مسحن صادقی غلامرضادخیلی مقدم وعباس جوادی

نام محصول : بستنی یخی تیوپی

 • سریال مجوز : 1714199
 • شماره مجوز : 62931
 • تاریخ مجوز : 27/08/1377
 • کد محصول : 15201275
 • شرح محصول : بستنی یخی
 • ظرفیت : 230 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%