نام واحد : احمد جاهد کریم کشته

نام محصول : انجمادوبسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 1925939
 • شماره مجوز : 22333
 • تاریخ مجوز : 01/06/1385
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%