نام واحد : خوشه طلائی ونوشه

نام محصول : سبوس گندم

 • سریال مجوز : 1714240
 • شماره مجوز : 31616
 • تاریخ مجوز : 16/03/1390
 • کد محصول : 15311321
 • شرح محصول : سبوس گندم
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 0%
  0%