نام واحد : مواد غذایی و بسته بندب طبیعت پویای توس

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : چناران
 • نشانی شرکت : مشهد...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : چناران منطقه مجاز
 • تلفن واحد : ****881جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حوریه سلطانخواه بیدختی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی پسته

 • سریال مجوز : 1926755
 • شماره مجوز : 10149
 • تاریخ مجوز : 27/07/1385
 • کد محصول : 15492162
 • شرح محصول : بسته بندی پسته
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%