نام واحد : تهیه و بسته بندی خشکبار آرات

نام محصول : آماده سازی و بسته بندی کشمش

 • سریال مجوز : 1714284
 • شماره مجوز : 67208
 • تاریخ مجوز : 03/10/1375
 • کد محصول : 15131911
 • شرح محصول : تصفیه وبسته بندی کشمش
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%