نام واحد : تهیه و بسته بندی خشکبار آرات

نام محصول : آماده سازی وبسته بندی پسته

 • سریال مجوز : 1714284
 • شماره مجوز : 67208
 • تاریخ مجوز : 03/10/1375
 • کد محصول : 15492160
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی پسته
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%