نام واحد : ماشااله همتی

نام محصول : بسته بندی نمک

 • سریال مجوز : 1714438
 • شماره مجوز : 70540
 • تاریخ مجوز : 01/11/1373
 • کد محصول : 15492520
 • شرح محصول : نمک طعام تصفیه نشده
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%