نام واحد : سروش حجره

نام محصول : مکمل غذائیی دام وطیور

 • سریال مجوز : 1714471
 • شماره مجوز : 73661
 • تاریخ مجوز : 12/10/1385
 • کد محصول : 15331112
 • شرح محصول : مکملهای غذایی طیور
 • ظرفیت : 1,050 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%