نام واحد : میمنت حاجی زاده گل

نام محصول : بسته بندی شکر

 • سریال مجوز : 1926984
 • شماره مجوز : 10327
 • تاریخ مجوز : 16/08/1385
 • کد محصول : 15421113
 • شرح محصول : بسته بندی شکر
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%