نام واحد : جمال صادقی

نام محصول : بیتئومین رزنیت

 • سریال مجوز : 1506518
 • شماره مجوز : 13599
 • تاریخ مجوز : 05/07/1389
 • کد محصول : 14291111
 • شرح محصول : بیتومین { رزنیت }
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%