نام واحد : محمدتقی نمکی وشرکا

نام محصول : نمک

 • سریال مجوز : 1714673
 • شماره مجوز : 74840
 • تاریخ مجوز : 23/12/1373
 • کد محصول : 15492520
 • شرح محصول : نمک طعام تصفیه نشده
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%