نام واحد : دامپروری و کشاورزی گلدشت چناران

نام محصول : کره پاستوریزهتولید وبسته بندی

 • سریال مجوز : 1927336
 • شماره مجوز : 10601
 • تاریخ مجوز : 07/09/1385
 • کد محصول : 15201242
 • شرح محصول : کره پاستوریزه تولید وبسته بندی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 16%
  16%