نام واحد : جعفرتهرانچی

نام محصول : آدامس

 • سریال مجوز : 1714784
 • شماره مجوز : 74140
 • تاریخ مجوز : 16/12/1373
 • کد محصول : 15431410
 • شرح محصول : ادامس
 • ظرفیت : 673 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%