نام واحد : نمک ستاره شرق توس

نام محصول : نمک طعام یددار تصفیه شده

 • سریال مجوز : 1927988
 • شماره مجوز : 10982
 • تاریخ مجوز : 24/10/1385
 • کد محصول : 15492512
 • شرح محصول : نمک طعام یددار تصفیه شده
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 86%
  86%