نام واحد : ابوالقاسم کریمیان کاکلکی

نام محصول : دانه بندی شن وماسه

 • سریال مجوز : 1806528
 • شماره مجوز : 11502
 • تاریخ مجوز : 04/07/1389
 • کد محصول : 100000072
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 100,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 62%
  62%