نام واحد : سفید گوشت پرند

نام محصول : انجمادوبسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 1927992
 • شماره مجوز : 28756
 • تاریخ مجوز : 16/10/1385
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%