نام واحد : خوش ماهان علی رحمانی

نام محصول : انواع ماست

 • سریال مجوز : 1714830
 • شماره مجوز : 69175
 • تاریخ مجوز : 29/10/1375
 • کد محصول : 15201231
 • شرح محصول : ماست پاستوریزه
 • ظرفیت : 370 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%