نام واحد : تعاونی بهان بینالود نیشابور

نام محصول : سایرانواع نان

 • سریال مجوز : 1928287
 • شماره مجوز : 8260
 • تاریخ مجوز : 20/10/1385
 • کد محصول : 15411140
 • شرح محصول : سایرانواع نان
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 71%
  71%