نام واحد : علی خادم ارضائیان

نام محصول : نمک

 • سریال مجوز : 1714994
 • شماره مجوز : 20480
 • تاریخ مجوز : 16/01/1374
 • کد محصول : 15492521
 • شرح محصول : نمک ساده تصفیه نشده
 • ظرفیت : 785 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%