نام واحد : فرآورده های پروتئینی تورنگ طوس خراسان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : فریمان
 • نشانی شرکت : مشهد - بلوار...
 • تلفن شرکت : ****882جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فریمان شهرک صنعتی فریمان قطعه 181
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمدرضا فرخنده نژاد
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی فریمان

نام محصول : ماهی برگر

 • سریال مجوز : 1929011
 • شماره مجوز : 10300
 • تاریخ مجوز : 02/02/1386
 • کد محصول : 15121511
 • شرح محصول : ماهی برگر
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 62%
  62%