نام واحد : فرآورده های پروتئینی تورنگ طوس خراسان

نام محصول : خمیرمرغ

 • سریال مجوز : 1929011
 • شماره مجوز : 10300
 • تاریخ مجوز : 02/02/1386
 • کد محصول : 15111230
 • شرح محصول : خمیرمرغ
 • ظرفیت : 22 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 62%
  62%