نام واحد : رحمت اله شریفی

نام محصول : حلوا شکری

 • سریال مجوز : 1715001
 • شماره مجوز : 20742
 • تاریخ مجوز : 23/01/1374
 • کد محصول : 15431347
 • شرح محصول : حلواارده - حلواشکری
 • ظرفیت : 1,120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%