نام واحد : سروش رشد

نام محصول : مکمل خوراک دام و طیور

 • سریال مجوز : 1715151
 • شماره مجوز : 50281
 • تاریخ مجوز : 15/01/1385
 • کد محصول : 15331112
 • شرح محصول : مکملهای غذایی طیور
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%