نام واحد : تارا سپهر شرق

نام محصول : نان صنعتی - نان اروپائی

 • سریال مجوز : 1931446
 • شماره مجوز : 15149
 • تاریخ مجوز : 01/12/1386
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%