نام واحد : زیست صنعت

نام محصول : عصاره مالت - پودرگلوکزوعصار

 • سریال مجوز : 1715211
 • شماره مجوز : 39254
 • تاریخ مجوز : 29/11/1370
 • کد محصول : 15491330
 • شرح محصول : عصاره مالت
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%