نام واحد : کشت وصنعت دام اصیل لار

نام محصول : شیر دربسته های تتراپک ونایلونی

 • سریال مجوز : 1715221
 • شماره مجوز : 88263
 • تاریخ مجوز : 26/11/1389
 • کد محصول : 15201111
 • شرح محصول : شیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 46,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%