نام واحد : صفر علی - محسن و حسین بهشتی شاهراه

نام محصول : حفاظت ازفساد میوه جات وسبزیجات بصورت شربت الات

 • سریال مجوز : 1931486
 • شماره مجوز : 15218
 • تاریخ مجوز : 07/12/1386
 • کد محصول : 15131810
 • شرح محصول : حفاظت ازفساد میوه جات وسبزیجات بصورت شربت الات
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 36%
  36%