نام واحد : تعاونی تولیدی معدن نمک آبقوی

نام محصول : بسته بندی نمک

 • سریال مجوز : 1929465
 • شماره مجوز : 1703
 • تاریخ مجوز : 06/04/1386
 • کد محصول : 15492531
 • شرح محصول : بسته بندی نمک
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 70%
  70%