نام واحد : محمد رضا بهروش

نام محصول : یخ بسته بندی شده ICE PACK

 • سریال مجوز : 1930955
 • شماره مجوز : 14320
 • تاریخ مجوز : 02/10/1386
 • کد محصول : 15492611
 • شرح محصول : یخ بسته بندی شده ICE PACK
 • ظرفیت : 45,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%