نام واحد : فاطمه کیانی قومنجان

 • استان : خراسان جنوبی
 • شهر : قائنات
 • نشانی شرکت : عدالت 3 پلاک 69
 • تلفن شرکت : *******563جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روستای قومنجان - منطقه مجاز صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : فاطمه کیانی قومنجان
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پسته پاک کنی

 • سریال مجوز : 200337000000
 • شماره مجوز : 131/1/18052
 • تاریخ مجوز : 28/07/1394
 • کد محصول : 140412305
 • شرح محصول : پسته پاک کنی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%