نام واحد : عبدالرحمان فهمیده رودی

نام محصول : خوراک اماده طیوروغیره

 • سریال مجوز : 1931831
 • شماره مجوز : 10577
 • تاریخ مجوز : 17/02/1387
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%