نام واحد : فرآیند صنعت تایباد

نام محصول : بسته بندی تخم مرغ

 • سریال مجوز : 1932483
 • شماره مجوز : 11800
 • تاریخ مجوز : 03/06/1387
 • کد محصول : 15491915
 • شرح محصول : بسته بندی تخم مرغ
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 11%
  11%