نام واحد : شعبان و حسن جعفری

نام محصول : انواع بستنی وبستنی یخیبرپایه شیر

  • سریال مجوز : 1932688
  • شماره مجوز : 12295
  • تاریخ مجوز : 27/07/1387
  • کد محصول : 15201270
  • شرح محصول : انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر
  • ظرفیت : 1,400 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 43%
    43%