نام واحد : شعبان و حسن جعفری

نام محصول : انواع بستنی وبستنی یخیبرپایه شیر

 • سریال مجوز : 1932688
 • شماره مجوز : 12295
 • تاریخ مجوز : 27/07/1387
 • کد محصول : 15201270
 • شرح محصول : انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر
 • ظرفیت : 1,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 43%
  43%