نام واحد : مواد غذائی دریای توس

نام محصول : انواع خشکبارروکش شده

 • سریال مجوز : 1932774
 • شماره مجوز : 12449
 • تاریخ مجوز : 12/08/1387
 • کد محصول : 15492172
 • شرح محصول : انواع خشکبارروکش شده
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 38%
  38%