نام واحد : بستنی گلچه

نام محصول : بسته بندی انواع پودرقهوه ف

 • سریال مجوز : 1715339
 • شماره مجوز : 64381
 • تاریخ مجوز : 24/09/1377
 • کد محصول : 15491110
 • شرح محصول : فراوری قهوه
 • ظرفیت : 61 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%