نام واحد : دردانه نوش ایرانیان

نام محصول : خمیر پیتزا

 • سریال مجوز : 1933477
 • شماره مجوز : 11652
 • تاریخ مجوز : 26/03/1388
 • کد محصول : 15441141
 • شرح محصول : خمیر پیتزا
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%