نام واحد : غلام آقا احمدی مقدم

نام محصول : قندازشکر

 • سریال مجوز : 1933409
 • شماره مجوز : 34858
 • تاریخ مجوز : 27/02/1388
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%