نام واحد : گهر دانه شرق

نام محصول : انواع کنسانترهدام-طیور-آبزیان

 • سریال مجوز : 1933820
 • شماره مجوز : 12599
 • تاریخ مجوز : 30/07/1388
 • کد محصول : 15331160
 • شرح محصول : انواع کنسانتره دام-طیور-آبزیان
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 76%
  76%