نام واحد : تعاونی چهارفصل پردیس خمین

نام محصول : بیسکویت

 • سریال مجوز : 3104998
 • شماره مجوز : 16166
 • تاریخ مجوز : 29/10/1382
 • کد محصول : 15411220
 • شرح محصول : بیسکویت
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%