نام واحد : کشت وصنعت طلا چین

نام محصول : پودرسیب زمینی

 • سریال مجوز : 3105232
 • شماره مجوز : 10602
 • تاریخ مجوز : 18/04/1380
 • کد محصول : 15132013
 • شرح محصول : پودرسیب زمینی
 • ظرفیت : 2,700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%