نام واحد : شیرولبنیات پاستوریزه فیروزکوه

 • استان : تهران
 • شهر : فیروزکوه
 • نشانی شرکت : خ دماوند خ...
 • تلفن شرکت : *******774
 • نشانی واحد : کیلومتر120 تهران به قائمشهر شهرستان فیروزکوه ناحیه فیروزکوه
 • تلفن واحد : **********022
 • مدیر : رضا باکری
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی فیروزکوه

نام محصول : شیراسترلیزه

 • سریال مجوز : 1715633
 • شماره مجوز : 63173
 • تاریخ مجوز : 08/06/1371
 • کد محصول : 15201112
 • شرح محصول : شیراسترلیزه
 • ظرفیت : 4,140 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%