نام واحد : تعاونی گلبهارخمین

نام محصول : چیپس سیب زمینی

 • سریال مجوز : 3106496
 • شماره مجوز : 1008
 • تاریخ مجوز : 30/01/1383
 • کد محصول : 15132018
 • شرح محصول : چیپس سیب زمینی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 33%
  33%