نام واحد : ماهیابه زیست صنعت

نام محصول : خیارشور

 • سریال مجوز : 1715663
 • شماره مجوز : 62638
 • تاریخ مجوز : 02/06/1371
 • کد محصول : 15131212
 • شرح محصول : خیار شور
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%