نام واحد : دانه آفتاب

نام محصول : بلغورحبوبات

 • سریال مجوز : 1715704
 • شماره مجوز : 56605
 • تاریخ مجوز : 11/04/1373
 • کد محصول : 15492714
 • شرح محصول : بلغورکردن حبوبات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%